OSC.

Manan

Vyas

Rhea

Bhatia

CORE.

Aarish

Sodhi

Anand

Soneji

Bhavleen

Ahuja

Sood

Dev

Kevlani

Devyani

Aggarwal

Divyanshi

Sachdev

Ishmeet

Singh

Kanav

Kant

Kshitij

Verma

Manan

Garg

Mehul

Verma

Mohammed

Zachariah

Naman

Monga

Piyush

Srivastava

Saksham

Ratra

Saud

Adnan

Yash

Goien